Kiida oma tööandjat!

Otsime Eesti "Unistuste tööandjat 2016" ja uurime, kui heaks tööandjaks Sa pead ettevõtet või asutust, kus töötad. Palun leia aega paar minutit, et oma tööandjat kirjeldada. Sinu andmeid ei avaldata.

The Institute of Marketing is searching for “The Best Employer 2016” and would like to know your opinion about the company or organization you are working for. Please take a couple of minutes to describe your employer. Your personal details will remain confidential.