14.11
2014

ARTIKKEL: Salon+ juht: kuidas juuksuriteenuseid eksportida

Teenuseid, ka juuksuriteenuseid, on võimalik edukalt eksportida. Kuidas seda teha ning millised on eksporditava juuksuriteenuse eeldused, kirjutab Salon+ juht Helena Lõhmus.

Piiriületavaks saab teha mistahes teenuse, mis toimib kindla süsteemi alusel. Vajalik on struktuur ja lahtiseletatud ning kirjeldatud protsessiosad, mis eristavad sind teistest sarnastest, lisaks järjepidev harjutamine, et protsessi täiustada vastavalt turuolukorra muutustele. Oluline on väga konkreetselt sõnastada, miks seda tegevust just nii tehakse ja mis selle tulemusel sünnib. See annab tegevusele eeldused, põhjenduse ja soovitud tagajärje mõõtmise võimaluse. Et kas see, mida me teeme, töötab praeguse süsteemi alusel või mitte.

Hea juuksur on see, kes oma juukselõikuse teeb samuti süsteemselt ja kindlat struktuuri järgides. Teeb kindlad jaotused, igal lõikusel on need erinevad; kasutab kindaid tõstenurki juuste lõikamisel, peab järgima sõrmede ja käte hoiakut, ka see erineb erinevate lõikuste puhul. Seega igal lõikusel on kindel süsteem ja struktuur. Kui sa seda ei järgi, siis näksid siit ja sealt ning hakkad jälle esimesest nurgast näkitsema. Seega, oled tegija, kui lõikad süsteemselt ning siis oodatakse sind kustahes linnas või riigis.
Ettevõtte puhul on tegevused, teenindamine jms protsess struktuuurselt kirjeldatud ning seda on võimalik mistahes linnas või riigis järgida. Selle protsessi üks osa on süsteemselt lõikav juuksur.

Meie firmas on teenindusprotsess väga detailselt ära kirjeldatud. Seletame lahti nii kirjalikus dokumendis kui ka koolitustel, miks me osutame teenust just sellisel moel, millega me erineme teistest juuksuriteenust pakkuvatest ettevõtjatest ja mida me sellise kontseptsiooniga saavutame.
Loomulikult, kui töötaja loeb kontseptsiooni ja juhised läbi, noogutab ta “nice to know”, aga ta ei tegutse veel selle kontseptsiooni kohaselt. Seega on vaja teda aidata.

Mis aitab? Kohustus osaleda kahepäevasel koolitusel, millest üks päev on ainult rollimängude päralt. Sellele järgneb igapäevane protsessi osade mõõtmine. Jah, numbriline mõõtmine. See paneb töötajad võrdsele stardipositsioonile ja salongi juht saab jälgida, kas suurem osa töötajaid saavutavad edu tänu protsessi järgimisele või mitte. See omakorda viitab koolitussuundadele – millele koolitusel rohkem tähelepanu pöörata, et töötajad mõistaksid ja tahaksid tegutseda vastavalt kontseptsioonile.

Sellest hetkest alates hakkab töötaja aru saama ja oluliselt rohkem sellele kontseptsioonile kaasa mõtlema: mida saan mina teha, et minu kliendi juuksed näeksid 365 päeva aastas head ja hoolitsetud välja. Vastus, et olen tubli ja püüdlik, ei ole vastus. See on süsteem ja teenuse osutamisele süsteemne lähenemine. See ei ole lihtne, aga on õpitav, kui seda igapäevaselt harjutada.

Juukselõikust õpivad juuksurid koolis, hiljem osalevad täiendõpetel, koolitustel, kogemuse kasvades kasvavad oskused. Nüüd ongi küsimus selles, kas üksik juuksur soovib oma oskustega minna turule ja olla hea juuksur heade käeliste oskustega. Või kas ettevõte soovib oma teenuskontseptsiooni turule viia.

Eesti esimene rahvusvaheline konverents Teenuste eksport: 100 ideed toimub 2.detsembril Tallinnas, Energia avastuskeskuses.

Osale loosimises! Kõikide ankeedi täitjate vahel loosime välja ühe tasuta pääsme konverentsile. Täida ankeet siin.

 

Infopesa: 
Kommenteeri meie Facebooki lehel

Vaata konverentse