05.11
2014

Turundusraadio: Eesti brändikonsultandid ekspordivad teenust Rootsi

Kuigi teenuste eksport on sageli keerulisem toodete ekspordist, on üha enamad Eesti konsultandid hakanud oma teenuseid eksportima. Dan Mikkin,  rääkis Turundusraadios, kuidas tema firmal Brand Manual on õnnestunud jõuda Rootsi turule.

Dan Mikkin, Brand Manuali partner, rääkis Turundusraadio saates, et nende firma loodi juba 5 aastat tagasi rahvusvahelist perspektiivi silmas pidades, ka Eestis on töökeeleks on inglise keel. Seetõttu oli vaid aja küsimus, millal jõutakse oma kogemuste vormistamisel tööriistadeks, mida saab kasutada ükskõik, kus maailma otsas. Mikkini sõnul uuris Brand Manual pikalt võimalust Soome turule laienemiseks, selleks loodi kontaktid kümnekonna samas valdkonnas tegutseva Soome ettevõttega, kuid ikkagi selgus, et soomlastel jääb puudu vajalikust rahvusvahelisest ambitsioonikusest. Lõpuks leiti sobiv partnerfirma ehk 12 töötajaga Clinton Agency Rootsist ning pärast 1,5 aastat kestnud läbirääkimisi ja teenuse timmimist, avati tänavu septembris ühine Brand Manuali esindus Rootsis Stockholmis. Sisuliselt pakutakse oma brändiloomise kogemust koos rootslastega, kellel  on selleks kasutada Eesi firma aastatepikkune «tööriistakohver» koos protsesside kirjelduste ja firmade edulugudega.Mikkini sõnul jõuti rootslastega koostööni, kuna nende maailmakäsitlus haakus kõige paremini, samuti oli oma osa firmas töötanud väliseestlastel. Samas möönis ta, et kui Eestis läheb esimesest kontaktist arve kirjutamiseni tavaliselt 6-12 kuud siis Rootsis kulub selleks 1-2 aastat. Üheks suurimaks väärtuseks uute klientide leidmisel pidas ta just eri positsioonidel töötavaid väliseestlasi, kes on nõus üldjuhul igati abistama.

Dan Mikkini sõnul ei osutunud Eestist tulemine kordagi takistuseks, sest kui nad räägivad oma teenuse olemusest ja senisest kogemustest, siis unustatakse Rootsis kiiresti, kust riigist keegi pärit on.

Infopesa: 
Kommenteeri meie Facebooki lehel

Vaata konverentse