30.05
2014

Ideed konverentsilt Unustamatu kliendikogemus

Konverentsipäeva 100 ja rohkem ideed ja mõtet, mis tekkisid koos teiega:

 1. Võimenda toote häid külgi
 2. Mõtle suurelt, kaasa huvilisi
 3. Halda andmekogu nutikalt, ära mattu info alla, mõtle enne, mis infot vajad tegelikult
 4. Sööda infot tükkide kaupa, doseeri mõõdukalt
 5. Kasuta kliendiga suhtlemiseks ja anna talle võimalus suhelda Facebookis
 6. Kui fänne palju, siis Facebook hea kanal teavituseks (varakult bussigraafikud jms)
 7. Rahvaga suhtlemiseks lihtne googledocs ankeetküsitlus FB-i
 8. Kahtluste korral suhtle otse kliendiga: sinu peas olev kahtlus ei pruugi tõsi olla
 9. Klient kui teenuse otsene tagasisidestaja: bussis wifi ja saab kaebuse/ettepaneku otse sõidu ajal saata FB’sse (a la palav, kõva iste jms)
 10. FB töötab kliendi jaoks positiivses võtmes, kui vastad seal esitatud päringutele kiiresti. Seega palka õiged inimesed, kes fännavad arvutis ja FB’s olemist 24/7
 11. Kirjuta tekstid hingega, mitte tühja koha täiteks
 12. Palu klientidel „end“ parandada
 13. Aga ole valvas: ära kutsu kurja kaela...
 14. Hoiata kliente ette võimaliku probleemi osas
 15. Ära luba asju, mida sa ei suuda klientidele pakkuda
 16. Ava uks tagatuppa (tutvusta neid inimesi, keda klient tavaliselt ei näe, nt remondimees)
 17. Ära tüüta inimesi kiisudega: inimesed soovivad intelligentset sisu saada
 18. Vali õige inimene õige hingega
 19. Pane klient ennast ise teenindama
 20. Pane klient teist klienti teenindama
 21. Kui klient saab iseennast aidata, siis kliendi rahulolu kasvab (näide bensiini tankimine)
 22. Otsingumootorid armastavad foorumeid, FB’i
 23. Klienti motiveerib auhind, saavutamise tunne, võistlusmoment, soov teisi inimesi aidata, fännlus
 24. Olulised nüansid, mida tasub üle vaadata: teeninduskiirus, info kvaliteet, järjepidevus, „abilised“
 25. Klientide kaasamine teenindusse on õige tee, kuid kuidas siin saavutada tasakaal
 26. Jälgi sama sektori tegevusi mujal maailmas ja leia-kohanda sealtehtu enda jaoks
 27. Kas teenindaja peaks olema toodete müüja või teenindaja?!
 28. Pikad järjekorrad: kasuta veebikaamerat! Klient saab eos otsustada, kas tulla või mitte. Kasu kahepoolne
 29. Kriisi- või pingeolukorras hoia ja motiveeri teenindajaid: iga päev värsked puuviljad jms
 30. Kuidas hoida teenindaja motivatsiooni peale pingeolukordade lõppemist. Kuidas tekitada, et teenindaja võtaks ja näitaks initsiatiivi
 31. Valmista ette plaan A ja plaan B, aga kriisiolukorras võib rakenduda plaan C, mida sul pole. Ole selleks ka valmis
 32. Ürita näha suurt pilti ja jää realistiks
 33. Juhina ole olemas teenindustsooniks
 34. Lihtsad ja inimlikud asjad on parimad motivaatorid
 35. Tea infograafika põhitõdesid: see aitab ka klienditeeninduses
 36. Infograafika võtab töötajatelt koormust maha
 37. Haara kliendid kaasa infograafika planeerimisel ja täiendamisel
 38. Suhtle otseste kokkupuutujatega, et saada otsest tagasisidet
 39. Saa töötajad nii kaugele, et julgevad otse küsida tagasisidet
 40. Juhtkonna toetus tagasiside küsimise käivitamisel on oluline
 41. Õpeta teenindajat kiitust vastu võtma
 42. Say "cheese"
 43. Everything is possible in Estonia
 44. Lihtsalt räägi inimestega
 45. Kui töö on hobi, siis see on ülim. Lauamängud on meie hobi. St läheb tööle - läheb mängima
 46. Eesmärk ei ole müük, vaid õige toote leidmine
 47. Kliendid on meie „tuttavad“: viskame koos nalja, arutame koos mängude üle
 48. Mänge saab kohapeal proovida ja ka koju laenutada
 49. Teenindaja on ekspert: aitame mängureegleid õppida poes kohapeal kui ka telefoni teel
 50. Tuleb leida selle toote geeniga inimene, siis tekib ühtne tiim
 51. Mängin, järelikult olen olemas
 52. Kõneta nimega
 53. Üllata ootamatusega
 54. Tasumisel anna kaasa sooduskupong
 55. Siiras kompliment
 56. Üllata enne tähtaega
 57. Kiire vastus otse telefoni
 58. Anna avalikult teada, et asi-probleem-ettepanek on lahendatud
 59. Oota halvimat, aga ole valmis üllatavaks eduks
 60. Efektiivistada saab seni kuni KÕIK ressursid lubavad. (Kui tuppa rohkem inimesi ei mahu, pole mõtet kiirendada piletite müüki)
 61. Muutes kõike efektiivsemaks säilita järjekorrad, see kutsub inimesi ligi
 62. Järjekorrad võivad olla vaid nii pikad, et keegi ei läheks ära
 63. Teavita inimesi võimalikest järjekordadest, siis ei saa keegi pahandada sinu peale
 64. Kutsu KÕIK töötajad frontline’i abiks, nii tõstad motivatsiooni, kui ka suurendad nende inimeste hulka, kes suudavad kaasa rääkida olukorra parendamisel
 65. Suur pilt on oluline keskendudes detailidele
 66. Ära jää kinni negatiivsesse
 67. Iga töötaja peaks vastutama selle eest, et klient on lahkub rahulolevana.
 68. Täna kiitjat vastavalt kiituse kvaliteedile (mida täpsem kiitus, seda kasulikum ettevõttele, seda suurem „tasu“ kiitjale)
 69. Kui rahulolu kasvab siis ka äritulemused kasvavad.
 70. Ka kiitustest saab õppida!
 71. Iga tagasiside on tähistamist väärt!
 72. Tegele ise kliendikäitumise analüüsiga, siis saad ise kõige paremini aru, mida klient sinult ootab ning kus saad teda üllatada
 73. Ära eelda/ennusta, pigem loo hüpotees ja reaalselt kontrolli
 74. Info, mida jagad kliendile peab olema pidev ja üheselt mõistetav
 75. Proovimine tõstab ostuprotsenti

 

AARETEJAHT

Miks on kliendi teekonna kaardistamine oluline – millist lisaväärtust see ettevõttele annab?

76. Me ei saa seda teha, sest kliendid on erinevad.

77. Rist- ja lisamüük

78. Personaliseeritud pakkumised

79. Vajadused muutuvad / käitumuslikud muudatused -> rahulolu -> ärikasumi kasv

80. Teada saamaks millal klient tegelikult osta soovib

81. Lisamüügi lihtsustamine. Võimalus pakkuda kiiremaid ja lihtsamaid lahendusi

Mis on kõige olulisem tegur muutmaks kliendi negatiivset kogemust positiivseks?

82. Siires vabandus ja kliendi kiitmine tagasiside eest

83. Kuulata klient ära, vabandada ja pakkuda lahendus probleemile

84. Kuulata klient ära ja õppida probleemist, teha järgmine kord paremini

85. Aktsepteeri probleemi, ei vaidle ja parandan ning teen järgmine kord paremini. Mingi hüve veel kliendile peale

86. Panna klient mõistma, et mõistad tema probleemi. Ei vastanda end kliendile. Pakkuda kiiresti lihtne lahendus kliendi jaoks

87. Kuula, mõtle kaasa, paku lahendus kliendi ootustele vastavalt. Üllata klienti mingi hüvega. Kuula, mõista, selgita

Mida peab klient kliendikogemuseks, kuidas klient sellest räägib ja mis osadest see koosneb?

88. Kogemus on emotsioon. Panna paika ruum, mille sees klient ise saab oma kogemust luua

89.Küsige kliendilt, mida ta oluliseks peab. Kogu pakett moodustab kliendikogemuse

90. Emotsioon, kliendi kuulamine, erinevad lahendused, üllatused

91. Üldpilt ehk kõik kokku, mitte ainult teenindus, atmosfäär

92. Kõik kliendid peaksid töötama klienditeenindajatena!

93. Üldmulje ja terviku nägemine. Kõik osad peavad olema olemas. Detailid ühendavad tervikut

Kuidas kujundada kliendi arvamust tema arvates negatiivse protsessi, mida sa muuta ei saa, kohta?

94. Informeerida kliente protsessist (reeglitest) juba enne kliendikogemuse loomist

95. Andke kliendile varem juba teada protsessist (aidake tal personaalselt sellest aru saada)

96. Selgitustöö / teha tühistamine lihtsamaks

97. Klient hindab ausust (vabandada, jääda ausaks, jagada infot, põhjendada ja tuua välja argumendid)

98. Järjepidav selgitamine

Kuidas panna klienti andma (tõest) tagasisidet kliendikogemusele?

99. Küsi otse. Tule tagasi ja jaga tagasisidet (nt. Lauamängu puhul)

100.Läbi kolmanda osapoole

101. Anonüümsus ja avatud küsimused, mis ei anna võimalust lühivastustele. Mida me võiksime teistmoodi teha?

102. Premeeri. 2 küsimust maksimum

103. Objektiivne küsimus ning selgitada miks seda vaja on. Mittekallutatud küsimus, anonüümsus

104. Kasuta spetsiaalset kasti, et säiliks anonüümsus (mitte teenindaja kätte)

Kuidas mõõta läbi kliendikogemuse lojaalsust?

105. Läbi soovitusindeksi (NPS) küsitluse

106. Kliendikaardi ostu käitumise järgi

107. Personaliseeritud kliendikaart

108. Soovitusindeks ja eluea väärtus

109. Kordusostud (müügikäitumine)

Kuidas teenindajas välja tuua see kõikevõitev positiivsus, mis negatiivse kliendi enda poole võidab?

110. Kena soe naeratus lahendab probleemi. Rahulik meel. Hea huumor – proovida positiivselt tuju üleval hoida.

111. Rahulikuks jäämine ning kliendi ära kuulamine. Proovida kliendi soovile vastu tulla, kaasa mõtlemine ja lahenduste pakkumine.

112. Täiesti rahulikuks jääda ei saa. Mure kuulamine ja nõustamine. Teenindaja nimi.

113. Tuleb klienti kuulata, vabandada ning lahendust pakkuda. Hääletooni valik! Konkreetselt kättpidi teenindada!

114. Kuula, ära kohe hakka lahendusi pakkuma, suunavad küsimused. Klient võib ise enda probleemi ära lahendada. Võib vabandada, aga ainult ühe korra! Võimalusel pakkuda lahendust!

Kuidas kliendi probleemi pöörata positiivseks kogemuseks? (Mis kasvataks kliendi rahulolu ja lojaalsust?)

115. Siiras empaatia. Esita küsimusi, tee sellest oma probleem. Ei solguta. Ühine lahendus ühes komplektis

116. Tänada tagasiside eest. Personaalne tagasiside hiljem (mis on tehtud)

117. Kuula ära ja paku kiiresti lahendus. Parim lahendus, mis vastab reeglitele

118. Kuulata -> vabandada ettevõtte eest (mitte isiklik) -> leida lahendus

AJURÜNNAK

Kuidas üllatada klienti sotsiaalmeedias?

 1. Personaalse pakkumise tegemine- sihtgrupi põhine (a la filmisõbrad) pakkumine
 2. Klientide tunnustamine/ võistlused
 3. Kliendi ettepaneku peale siiras reageerimine (tel. kõne) ja tagasiside andmine kui ettepanek on ellu viidud
 4. Omistad oma kommunikatsioonis sots.meedia konteksti ->suhtled kliendiga, nagu sõbraga. Tood oma teenuse kliendile lähemale (nt. Riigiamet)
 5. Teha koostööd klientidega/ valdkonna ekspertidega, kes saavad sinu teistele klientide kasulikud olla.

Kuidas üllatada klienti ettevõtte esinduses või kaupluses?

 1. Personaalne pöördumine, tootega (toit) balsamico’ga head isu, kaunista vastavalt kliendi emotsioonile (“home on parem päev”)
 2. Isiklik kompliment, mis on siiras
 3. Pisiasjade märkamine (telli takso hommikusöögi laua järgi)
 4. Mäletad klienti, küsi tagasisidet
 5. Kliendile esitatavad küsimused ennetavad kliendi ootusi, aitavad kliendi vajadusi välja selgitada + annab teenindajale taustainfo, mida vajab teenindusprotsessis

Kuidas üllatada klienti toote kohaletoimetamisel?

 1. Lauluga
 2. Üllatav lisa kingituse näol
 3. Ennem tähtaega (küsida, mis teda veel üllataks)
 4. Ilma paki tasuta, ei esita arvet
 5. Sooduskupong lisatakse juurde
 6. Kutse ettevõttesse, et vaadata toote valmimist
 7. Kliendile võimaluse andmine toote ja teenuse arendamisel

Kuidas üllatada klienti arveldamisel?

 1. Kõnetada klienti nimepidi (pangakaardiga tasumisel)
 2. Üllatada ootamatult (on the house – complimentary) , nt restoran teeb kohvi välja
 3. Tasumisel haara sooduskupong järgmise ostu tarbeks
 4. Siiras komplimet! Personaalselt läheneda ning suhelda kliendiga

Kuidas üllatada klienti kliendiüritusel?

 1. Klient ja teenindaja vahetavad kohad
 2. Kliendid grupeerida ning tekitada võistlusmoment, nt. Reklaamivad toodet / leiavad parimad palad
 3. Taustauuring klientidele (klientide viimaste uudistega kurisis olemine) ning vestlus teemal, kuidas läinud on jne
 4. Uute toodete degusteerimine ning hindamine

Kuidas üllatada klienti toote / teenuse kasutusjuhendi kaudu?

 1. Kautusjuhend, kui loosikupong. Ainulaadse koodiga – pane ‘asi’ kokku, tee pilt, osaled loosismises. Lõbus lisaväärtus
 2. Kasutusjuhendile suurendav kile/ luup kaasa
 3. Lisaks konkreetse toote põhifunktisoonile näidata ära ka alternatiivsed nutikad kasutusvõimalused
 4. Anda ise taasisidet kasutusjuhendi paremaks muutmiseks (kui mingid arusaamatused jne)

Kuidas üllatada klienti uudiskirja järgi?

 1. Esimesed X reageerijat saavad kingituse
 2. Üllatab, kui firma on lahendanud mingi kitsaskoha ja annab sellest teada, ka personaalselt
 3. Hästi personaalne pakkumine, vastavalt sinu huvidele

Kuidas üllatada klienti ettevõtte kodulehel?

 1. Kliendi nimi ja pilt
 2. Chat
 3. Leht peab olema nii lihtne kui võimalik, samas informatiivne ja funktsionaalne
 4. Eripakkumised ainult konkreetsele kliendile
 5. E-poe puhul soovitada õiget toodet ja näidata, mis tooted mu sõpradel juba on
 6. Küsime kliendi tagasisidet ja kiidame teda selle eest. Teha see mänguliseks ja põnevaks

Kuidas üllatada klienti telefoniteeninduses?

 1. Ole aus, tunnista kui ei tea, lisaväärtus
 2. Tagasihelistamine (kui kõne katkeb, ei saa lahendust)
 3. Helistada kliendile, kes on teinud ettepaneku, et tänada ja öelda, et see on ära tehtud
 4. Ole alati positiivne nii vara hommikul kui ka õhtul ja öösel

Paku alternatiivseid lahendusi ja ütle, mida sa saad teha, pakkuda. Ära ütle: “ei saa, ei tea, ei ole, ei ole võimalik”

 
Infopesa: 
Kommenteeri meie Facebooki lehel

Vaata konverentse