02.02
2015

Riskimine on protsess mitte sündmus

Riskijuhtimises on kõnekäänd, et kompleksne süsteem ebaõnnestub kompleksel viisil. Siiski paljud riskijuhtimise lähenemised tegelevad riskidega, nagu oleks tegemist diskreetse ajaga määratud sündmusega, mitte kui dünaamilise protsessiga mis on ebapüsiv ja muutlik.

Riske saab käsitleda kui kasulikke teejuhte. Kuidas mõelda aga riskidest kui arendavatest tingimustest?

On mitmeid riske, mida ettevõtted kardavad, mõeldes välja lahendusi nende vältimiseks.

Loe originaalartiklit siit.

Infopesa: 
Kommenteeri meie Facebooki lehel

Vaata konverentse